Zaštita privatnosti i uslovi korišćenja

Lične informacije (imejl adresa koju je korisnik naveo u okviru aplikacije radi prijavljivanja) ne može da se poveže sa drugim podacima koji se unose u aplikaciju. Podaci koje korisnici unesi i koji nastaju usled korišćenja aplikacije čuvaju se samo radi sinhronizacije između različitih uređaja (pametnog telefona, tableta, računara). Statistika o podacima koji nastaju usled korišćenja aplikacije pomaže u nadgledanju popularnosti različitih funkcija i u određivanju smera budućeg razvoja. 

Dodatne informacije: http://srbija.pioneer.com/privacy.aspx